Szoftverünk sütiket "cookie" használ a rendszer működése közben. Az Életkártya portál használatának folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. [Bővebb információ]

 

Jogi nyilatkozat

 

Az Ön által látogatott weboldalt az ÉLETKÁRTYA Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató") üzemelteti. A Szolgáltató részletes adatai:

Cégneve: ÉLETKÁRTYA.HU Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Képviselője: Báthory Zsófia Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 13-09-167769
Adószáma: 24807753-2-13
Statisztikai számjele: 24807753-6312-113-13
Számlaszáma: OTP Bank nyRt.: 11742104-20055930-00000000
A céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A weboldal használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételekben szabályozottakat. A felhasználó a weboldalra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A weblapon található információ jelenleg kizárólag magyar nyelven elérhető.

Ügyfélszolgálatunk a 06-70-3-388-380 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu elektronikus postafiókon készséggel ad felvilágosítást a weboldal tartalma, illetve az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.

1. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési feltételekről részletesen az Adatkezelési szabályzatban olvashat.

A rendszer használatához szükséges tárhelyet a Port Kft. - (cégjegyzékszám:08-09-000588; székhely: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60. ) biztosítja.

2. Linkek

A honlap, és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Bárki használhat a weboldalra mutató hivatkozást, azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen nyilatkozat 4. pontjában meghatározott feltételeket, a weboldal tartalma köré nem készíthető frame keretrendszer, valamint nem engedélyezett a Szolgáltató jó hírnevét sértő tartalom.

3. A felelősség kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, a vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a weboldalon található adatoknak a Szolgáltatótól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A felhasználók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.

Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a felhasználói adatok, így különösen: belépési azonosítók, jelszavak, fizetési kódok és azonosítók, valamint bankkártya adatok szabálytalan, illetve gondatlan kezeléséből származó károk tekintetében.

4. Szerzői jogok

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szerző szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni; a honlapon történő elhelyezés önmagában nem tekinthető a hozzájárulás megadásának. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba ütközik, és az ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A Szerző azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerülhetnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre).

5. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információ birtokában legyen.

6. Előforduló hibák

A weboldalon az ÉLETKÁRTYA™ szolgáltatással kapcsolatban megjelenített információ kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, az ÉLETKÁRTYA™ szolgáltatás hatályos feltételeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.